Bếp Điện Từ Dmestik ES838 DKT 77CM 2 Từ 1 Điện Kính Schott Ceran

$19,600,000.00

9 mức điều chỉnh nhiệt độ trên mỗi vùng nấu

Kích thước bề mặt: 770 x 450mm

Vùng nấu: 2 từ, 1 điện

Tổng công suất tối đa: 6.4KW

 

Mã: DMESTIK-ES838-DKT