Bếp điện từ Kaff KF-IC3801 – Săn Deal Khủng

$11,850,000.00

– Bếp 3 vùng nấu: 02 từ – 01 điện

– Công suất bếp: (Trái) 2200W x (Giữa) 1500W x (Phải) 2200W

– Kích thước mặt kính: (R) 750 x (S) 450 x (C) 110 mm

– Kích thước khoét đá: (R) 725 x (S) 420 x (C) 100 mm

Mã: KAFF-KF-IC3801