Bếp điện từ Kaff KF-IC79H – Made in Malaysia nhập khẩu cao cấp

$14,850,000.00

‘- Kích thước sản phẩm: 750 x 450 mm

– Kích thước khoét đá: 730 x 400 mm

Mã: LVH-NFDDJPLISWY7773