Bếp Điện Từ Kaff KF-IG3001IH 78CM 2 Từ 1 Điện Kính Crystal

$13,350,000.00

Công suất bếp: 1800Wx1500Wx2200W (Booster 3500Wx2500W)
Kích thước mặt kính: 780x450mm
Kích thước khoét đá: 750x380mm

Mã: KAFF-KF-IG3001IH