Bếp Điện Từ Kaff KF-S48QH 59CM 2 Từ 1 Điện Kính Schott Ceran

$21,440,000.00

‘- Loại bếp: Bếp 1 điện hồng ngoại kết hợp 2 từ hình vuông

Kích thước sản phẩm: 590 × 520 mm

Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Công suất lò trái: 1200W – 1800W (Booster 1500W-2300W)

Công suất lò phải: 2500W

 

Mã: KAFF-KF-S48QH