Bếp gas âm Elba E90-440 X

$9,450,000.00

# Tổng quan

  • Phạm vi linh hoạt của Bếp gas này là 90 cm, là sự kết hợp giữa thời trang với chức năng. Bếp gas đáng tin cậy và hiệu quả

# Kích thước

  • Kích thước sản phẩm (R x S): 860 x 500 mm
  • Kích thước hộc bếp (R x S): 840 x 480 mm
Mã: ELBA-E90-440-X