Bếp Gas Âm KAFF KF-668

$5,824,000.00

‘- Kích thước sản phẩm: 750 x 440 x 100 mm

– Kích thước khoét lỗ: 690 x 390 mm

Mã: LVH-VHGTOTGSQFR10173