Bếp gas Teka GZC 31330 XBB âm 1 vùng nấu 9 mức công suất gas

$10,392,000.00

Bếp gas lắp âm 30cm

  • 1 vùng nấu
  • Tự động đánh lửa
  • 9 mức công suất gas với khả năng điều khiển ngọn lửa chính xác
  • 1 đầu đốt vòng đôi 4kW
Mã: TEKA-GZC-31330-XBB