Bếp từ Dmestik ML207 DKI bo viền mặt kính Ceramic 4 cạnh cao cấp

$9,280,000.00

Nấu booster 2 vùng nấu

Kích thước bề mặt: 730mm x 420mm

Kích thước khoét đá: 690mm x 390mm

Bếp trái: bếp từ 1.8kw, booster 2.0kw.  Ø220

Bếp phải: bếp từ 1.8kw, booster 2.0kw.  Ø220

 

Mã: DMESTIK-ML207-DKI-BO-VIEN