Bếp từ Dmestik ML207 DKI cao cấp mặt kính Ceramic

$8,720,000.00

Nấu booster 2 vùng nấu

Kích thước bề mặt: 730mm x 420mm

Kích thước khoét đá: 690mm x 390mm

Bếp trái: bếp từ 1.8kw, booster 2.0kw.  Ø220

Bếp phải: bếp từ 1.8kw, booster 2.0kw.  Ø220

Vùng nấu: 1 từ 1 điện

 

Mã: DMESTIK-ML207-DKI