Bếp từ Dmestik ML888 DKI 9 mức điều chỉnh nhiệt tinh tế sang trọng

$11,600,000.00

Có 9 mức điều chỉnh nhiệt và booster 2 vùng nấu

Kích thước bề mặt: 730mm x 420mm

Tổng công suất tối đa: 4.8kw

 

Mã: DMESTIK-ML888-DKI