Bếp Từ Kaff KF-FL68II 73CM 2 Từ Kính Schott Ceran

$13,350,000.00

‘- Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm

– Kích thước khoét đá: 690 x 380 mm

Mã: LVH-JTCTMMLIMGN7783