Bếp Từ Kaff KF-HGEM919 60CM 4 Từ Mặt Kính Schott Ceran

$29,440,000.00

‘- Loại bếp: Bếp 4 từ âm

Kích thước sản phẩm: 573 × 519 mm

Kích thước khoét đá: 533 x 479 mm

Công suất vùng 1+2 : 3300 W – Booster 3700W

Công suất vùng 3+4 : 3300 W – Booster 3700W

Tổng công suất : 7400 W

 

Mã: KAFF-HGEM919