Bếp Từ Kaff KF-SD300II 73CM 2 Từ Kính Crystal

$10,350,000.00

‘- Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm

– Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm

Mã: LVH-EMVZEHFVSBH7840