Bếp từ Pramie PRTH 2201 đôi thiết kế màu đen, sang trọng

$14,310,000.00

Bếp từ đôi PRTH-2201 Bếp 2 vùng nấu, thiết kế bếp âm sang trọng tiết kiệm không gian bếp, có thể để bếp dương, thiết kế lặp âm, tiết kiệm không gian bếp

Mã: PRAMIE-PRTH-2201