Bộ dao Arber ABSCR14-7 cao cấp 7 món

$1,560,000.00

01 Dao chặt kích thước: 28.5x8x2.6cm

01 dao thái kích thước: 28.5×6.8×2.5cm

01 dao kiểu nhật kích thước: 30.1×4.5×2.5cm

01 dao gọt thân cong kích thước: 18.6×2.1×2.1cm

01 Kéo kích thước : 25.5×4.3×1.5cm

01 Mài dao kích thước 32x4x2.4cm

Mã: ARBER-ABSCR14-7