Bộ lọc Cleansui ESC11 cho thiết bị ES101 nhập khẩu Nhật

$399,000.00

Loại bỏ clo dư trong nước máy

 Dễ dàng thay lọc