Bộ lọc Cleansui ESC21W cho thiết bị ES201W nhập khẩu Nhật

$590,000.00

Loại bỏ clo dư trong nước máy

Dễ dàng lắp đặt