Bộ lọc Cleansui ESC31Z cho thiết bị ES301 nhập khẩu Nhật

$900,000.00

Loại bỏ clo dư trong nước máy

 Dễ dàng lắp đặt