Bộ lọc thô 10 inch 3M AP 055T – 110 nhập khẩu Mỹ

$1,980,000.00

Lưu lượng nước qua bộ lọc: 1,8m3/h

Kích thước: 34.8 cm x 11.6 cm

Trọng lượng (khi đầy nước): 1,4kg

Loại bỏ tạp chất có trong nước

Loại bỏ tạp chất kích thước lớn hơn 5 micron

Mã: 3M-AP-055T-110