Hệ thống máy khử sắt 3M APPM150 nhập khẩu Mỹ

$149,000,000.00

Công nghệ lọc: Công nghệ trao đổi I-on (Các hạt nhựa trao đổi ion chất lượng cao, hoạt động bền bỉ)

Vật liệu lọc Vật liệu lọc bao gồm muối lọc và sỏi lọc chuyên dụng chuẩn Mỹ

Công suất lọc: 170.343 Lít

Lưu lượng nước: 26.5 Lít/phút

Lưu lượng backwash (rửa ngược): 20 Lít/phút

Trọng lượng (kg): 91 kg

Điều chỉnh độ pH, giảm lượng khí hydro sunfua và sắt cao

Không dùng hóa chất để giảm sắt kết tủa (sắt), sắt hòa tan hoặc vi khuẩn bằng cảm ứng không khí

Thiết bị hòa trộn làm tăng độ pH để tăng cường khử sắt

Mã: 3M APPM150