Lõi cho lọc thô 3M 10inch AP110 nhập khẩu Mỹ

$700,000.00

Lưu lượng nước qua bộ lọc 1.8 m3/h

Kích thước 30 cm x 10 cm

Trọng lượng (khi đầy nước) 400gr

Vật liệu Sử dụng vật liệu chống ăn mòn, tuân thủ theo tiêu chuẩn CFR-21 của FDA

Mã: 3M AP110