Lõi lọc nước giữ khoáng PROFINE ARSENIC LARGE

$7,950,000.00

Lõi lọc nước giữ khoáng PROFINE ARSENIC LARGE

Mô tả sản phẩm:

  • Profine® Arsenic – Large (lọc asen)
  • Tốc độ dòng chảy: 2L/phút. Hiệu suất lọc: 20.000L
  • Áp suất nước cần thiết: Min. 29 – Max. 87 Psi
  • Nhiệt độ giới hạn: 4-30oC
  • Bộ phận kết nối nguồn chính: Loại Head R (mua riêng)

Chất lượng & chứng nhận

Sản phẩm của chúng tôi được các kỹ sư môi trường, hoá học, nhà nghiên cứu và nhà thiết kế – thiết kế phân tích từng giai đoạn, sản xuất cho đến khi hoàn thành sản phẩm.

Một số công nghệ và thiết kế được bảo bộ và cấp bằng phát minh sáng chế.

Kiểm soát chất lượng và luôn tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu được ấn định bởi Hướng dẫn của WHO về chất lượng nước uống và chỉ thị EC 98/83 liên minh Châu Âu & phù hợp tiêu chuẩn của các tổ chức độc lập khác tại Hoa Kỳ.

  • Chứng nhận: TUV-SUD ISO 9001, TUV ISO 14001, TIFQ, NSF INTERNATIONAL
  • Thành viên: AQUA ITALIA, ANIMA, WATER QUALITY ASSOCIATION
Mã: PROFINE-ARSENIC-LARGE