Máy hút mùi Kaff KF-GB783N 70cm gắn tường kính cong

$4,384,000.00

‘- Kích thước sản phẩm: 140 x 475 x 700 mm

Mã: LVH-KJDXDKAZEVK10694