Máy hút mùi Kaff KF-GB785N NEW hút sạch mọi mùi hôi

$4,544,000.00

‘- Kích thước sản phẩm: 140 x 475 x 700 mm

Mã: LVH-HOEEEIHOENK10690