Máy hút mùi Kaff KF-GB906 NEW khả năng hút mạnh mẽ

$4,860,000.00

‘- Kích thước sản phẩm: 140 x 475 x 900 mm

Mã: LVH-NDOJOCFFXJH10685