Máy hút mùi Tomate TOM 1151 – 70cm thiết kế nhôm

$2,200,000.00

Mức công suất: 2

Công suất: 500m3/h

Ống thoát: 120mm

Kích thước : 700 mm

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát hoặc tuần hoàn bằng than hoạt tính

 

Mã: TOMATE-TOM-1151-70cm