Máy Rửa Chén Bát Whirlpool WFC3C26P 14 Bộ Độc Lập

$19,770,000.00

Diệt khuẩn 99,99%

Khử khuẩn sạch sẽ đồ sứ dùng hàng ngày

Công nghệ 6TH SENSE 

Không cần tráng trước, ngâm hoặc chà bằng tay

Tùy chọn đa vùng rửa

Có thể rửa bát đĩa ở giá rửa trên hoặc giá rửa dưới để tiết kiệm nước, điện và viên rửa

Mã: WHIRLPOOL-WFC3C26P