Máy Rửa Chén Bát Whirlpool WIO3T133P 14 Bộ Âm Toàn Phần

$20,800,000.00

Công nghệ 6TH Sense 

Cho kết quả rửa hoàn hảo mà không cần tráng trước, ngâm hoặc chà bằng tay, đồng thời giảm lượng nước tiêu thụ và chi phí một cách hiệu quả.

Hoạt động yên tĩnh

Kết quả rửa  lý tưởng với độ ồn thấp nhất

Tùy chọn rửa linh hoạt

Quản lý không gian lý tưởng. Thêm vào, lấy ra hoặc điều chỉnh không gian bên trong Máy rửa chén của bạn theo ý muốn

Mã: WHIRLPOOL-WIO3T133P