Máy rửa chén Teka DSI 76850 SS âm cảm biến thông minh 14 bộ chén dĩa

$23,135,200.00

Máy rửa chén lắp âm bán phần

  • Máy rửa chén lắp âm bán phần, 60 cm
  • Dung tích: 14 bộ chén dĩa
  • Bảng điều khiển điện tử với màn hình LED
  • Chương trình đặc biệt: rửa tự động, vệ sinh máy tự động, rửa tăng cường, rửa tiết kiệm ECO, rửa 1h, khử khuẩn, rửa sơ
  • Rửa nửa tải
  • Sấy tăng cường ExtraDry
Mã: TEKA-DSI-76850-SS