Máy Rửa Chén Texgio TG-DT2028 Để Bàn 11 Bộ 9 Lít Nước

$16,312,000.00

Mã: TEXGIO-TG-DT2028