Máy rửa chén Texgio TG-TG20H775G Độc Lập 13 Bộ 11 Lít Nước

$21,752,000.00

Mã: TEXGIO-TG-TG20H775G