Máy sấy Whirlpool AWD712S2 thông hơi 7kg trắng

$7,821,000.00

Máy sấy Whirlpool AWD712S2

Công nghệ cảm biến thông minh Giác quan thứ 6 6th Sense

Phân tích độ ẩm, điều chỉnh thời gian và nhiệt độ sấy phù hợp với khối lượng cần sấy

Sấy giày

Giá sấy giày tiện lợi

Cửa gương kích thước lớn XL

Dễ dàng bỏ vào và lấy quần áo ra

Mã: WHIRLPOOL-AWD712S2